Een aantal makelaarskantoren biedt nieuwe makelaars de mogelijkheid om een geavanceerde makelaarseed af te leggen. De makelaarseed is doorgaans een schriftelijk document van 10 uur waarin de verantwoordelijkheden van een makelaar worden beschreven, evenals de voorschriften die worden gehandhaafd door de National Futures Association (NFA). Het primaire doel van deze makelaarsbeloften is om de nieuwe makelaar een sterk gevoel te geven van wat zijn of haar verantwoordelijkheid zal zijn binnen de makelaardijsector. De bedoeling van de makelaarseed is om een sfeer van vertrouwen te creëren zodat de nieuwe klant zich prettig en veilig voelt bij een bepaalde makelaar. Het wordt ook gebruikt om de nieuwe makelaar te informeren over de belangrijkste beurzen en marktbewegingen.

Voordat u de test aflegt, moet u het aanvraagpakket invullen, dat een schrijfvoorbeeld, een makelaarseed en een bedrijfslicentie- / registratieformulier voor makelaars bevat. Na voltooiing ontvangt u een certificaat voor voltooiing van de cursus. Een makelaarseed bestaat uit drie hoofdonderdelen; Elk van deze secties moet zorgvuldig worden onderzocht. U moet in elke sectie hoge cijfers behalen om de test met succes af te ronden.

Het belangrijkste doel van de ethische sectie van makelaars is ervoor te zorgen dat u een principiële en eerlijke makelaar bent die eerlijk en integer zal oefenen.

De ethische code moet duidelijk worden vermeld, zodat u kunt laten zien dat u zich er sterk voor inzet. U moet uw cliënten ook zorgvuldig selecteren en zorg verlenen aan hun behoeften. Het regelgevende gedeelte vereist dat makelaars zich registreren bij de regelgevende instantie. Vervolgens moet u een begeleide toets afleggen en met goed gevolg afleggen.

Het laatste deel van een makelaarseed is misschien wel het belangrijkste. Deze sectie vereist dat de makelaar alle makelaarinformatie, van binnen en van buiten, onthult aan iedereen die erom vraagt. Als een klant documentatie over een bepaalde transactie vraagt, moet u deze verstrekken. U moet ook alle documenten zorgvuldig doornemen voordat u ze ondertekent, om ervoor te zorgen dat ze niet frauduleus zijn. Als u vragen heeft over een bepaalde transactie, moet u dit kenbaar maken aan uw makelaar en de regelgevende instantie van de makelaar.

Makelaarsbedrijven vertrouwen op de eerlijkheid van hun agenten. Het kan moeilijk zijn om elke dag helemaal eerlijk te zijn, maar hoe eerlijker u bent, hoe meer bekendheid uw beursvennootschap krijgt. Er zijn strikte regels voor de prestaties van makelaars. Makelaars mogen bijvoorbeeld geen activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de wet of wezenlijke informatie niet vrijgeven. Uw makelaar kan zelfs geen effectenfraude plegen, tenzij hij of zij een gemachtigde ondertekenaar van die overeenkomst is.

Als u erover denkt om makelaar te worden, wilt u weten wat uw verplichtingen als makelaar zijn. Dit zijn zaken waaraan u zich dient te houden als u besluit een carrière als makelaar na te streven. Deze staan allemaal in de wet beschreven en u kunt alles wat u moet weten in uw plaatselijke rechtbank vinden. U moet altijd een advocaat raadplegen voordat u bepaalde maatregelen neemt. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat u geen wetten overtreedt en dat u uzelf kunt beschermen tegen aansprakelijkheden als gevolg van uw acties. Zodra u uw verplichtingen als makelaar begrijpt, weet u of het de moeite waard is om uw naam op de stippellijn te zetten.

Klik hier voor meer informatie Talsmamakelaardij.nl